Üyelik Sözleşmesi ve Kullanm Kosulları

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE KULLANIM KOŞULLARI
TARAFLAR
A- Bir tarafta ticari nitelikte mesafeli satış sözleşmesi akdetmek suretiyle ... ürünlerin elektronik ortamda satışı yapılan www.hamfırın.com internet sitesinin (Bundan böyle kısaca “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır.) sahibi, Fulya Mah. Mevlüt Pehlivan Sok. No: 14/7 Şişli İstanbul adresinde mukim Hamfırın Gıda Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. (“HAMFIRIN” olarak anılacaktır.)
B- İnternet Sitesine üye olan internet kullanıcısı (“ÜYE/KULLANICI” olarak anılacaktır.)
SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
2.1.İşbu Sözleşme'nin konusu İnternet Sitesi’nden  ÜYE' nin yararlanma ve kullanma şartlarının belirlenmesi ile tarafların hak ve yükümlülüklerini içermektedir.
2.2.İşbu sözleşmenin kapsamı ise; işbu sözleşme ile site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe, hizmetlere ve gizlilik politikasına ilişkin olarak “HAMFIRIN tarafından İnternet Sitesi’nde yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanları içermektedir.
TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1.İnternet Sitesi‘nin sahibi “HAMFIRIN” ‘dır. İnternet Sitesi’nde bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve İnternet Sitesi‘nin sunumu “HAMFIRIN” ya da “HAMFIRIN’IN” izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İnternet Sitesi‘deki bilgilerin ya da İnternet Sitesi sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code‘ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile İnternet Sitesi içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan  İnternet Sitesiyazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla “HAMFIRIN” ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, “HAMFIRIN”IN hizmetlerini, “HAMFIRIN” bilgilerini ve “HAMFIRIN”IN telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının “HAMFIRIN”IN hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve “HAMFIRIN”IN yazılı izni ile mümkündür.
3.2.ÜYE, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, İnternet Sitesi içinde yer alan ve HAMFIRIN tarafından kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.
3.3.ÜYE ve HAMFIRIN, sözleşme kapsamında yer alan beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul ve taahhüt eder.
3.4. ÜYE,  internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, verilen bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle “HAMFIRIN”ın uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini “ÜYE” beyan, taahhüt ve kabul eder.
3.5.ÜYE,  internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
3.6.“HAMFIRIN” tarafından   internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde İnternet Sitesiye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, İnternet Siteside bulunulan sırada erişilen sayfalar ve İnternet Sitesiye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
3.6. İnternet Sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye,  İnternet Sitesi’ne girmesiyle kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
3.7. KULLANICI ve ÜYE, İNTERNET SITESI‘ndeki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda HAMFIRIN’ın garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI’nın ve ÜYE’nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI ve ÜYE’nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan “HAMFIRIN” sorumlu değildir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI’ nın ve ÜYE’ nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan “HAMFIRIN” sorumlu değildir.
SÖZLEŞME ONAYI
4.1.Kullanıcı veya ÜYE, üye kayıt formunu doldurup, ilgili butona basarak onayladığında, işbu sözleşme hüküm ve maddelerine uymayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
4.2. İnternet Sitesi’nde bulunan sözleşmenin, elektronik ortam üzerinden üye tarafından onaylanması anı itibariyle kurulmuş kabul edilir. İlgili sözleşme, söz konusu onaylama anından itibaren hükümlerini doğurur.
4.3. HAMFIRIN sözleşmeyi onaylayarak kayıt olan üyelerine ve İnternet Sitesi ziyaretçilerine elektronik ortamda ürün fotoğraf paylaşımı ile ürünlerle ilgili detaylı bilgileri vererek alışveriş imkânı sunar.
ÜYELİK
5.1.İnternet Sitesi üyesi olabilmek için, üye kayıt formunun eksiksiz ve doğru  doldurulması isim, soy isim, şirket unvanı, e-posta adresi, telefon, adres, fatura bilgileri gibi kendisinden talep edilen tüm bilgileri hukuka uygun, güncel, doğru ve eksiksiz olarak bildirilmesi ve işbu sözleşmenin ilgili butona basılarak onayı gerekir. Üyelik işlemlerini tamamlayan kullanıcı kendi belirleyeceği bir "Şifre"ye sahip olur. "Şifre" üyeye özeldir ve yalnız kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. “Şifre" seçimi ve gizliliğinin korunması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. HAMFIRIN şifre güvenliğinden sorumlu tutulamaz. İnternet Sitesi üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmek için "Şifre" girmek zorunludur.
5.2.Üyelik; "İnternet Sitesi"nin ilgili bölümünden kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından "İnternet Sitesi"ye üye olmak için gerekli kişisel bilgilerinin işlenmesi ve işbu sözleşmenin onaylanması suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan "kullanıcı/üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
GENEL KOŞULLAR (Üye servis ve hizmetlerden yararlanırken)
6.1.Türkiye Cumhuriyeti Yasaları, genel ahlak kurallarına, uluslararası hukuk kuralları ve anlaşmalar ile elektronik ortam iletişimi için kabul edilmiş veya edilecek yasa veya bağlayıcı hükümlere uymayı, uymaması durumunda hakkında yapılacak her türlü takibat ve ortaya çıkabilecek yasal sonuçlardan sorumlu olacağını,
6.2."Kullanıcı", üyelik prosedürlerini yerine getirirken, "İnternet Sitesi" mal ve hizmetlerinden faydalanırken ve "İnternet Sitesi"deki mal ve hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, "İnternet Sitesi"nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini,
6.3. Üye verdiği bilgilerin doğru ve hatasız olduğunu, eksik veya hatalı bilgi girişi sebebiyle meydana gelebilecek zarar ve aksamalarda tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,
6.4.İnternet Sitesinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan HAMFIRIN sorumlu tutulamayacağını,
6.5.Üye İnternet Sitesi’nde bulunan hiçbir materyali,fotoğrafı, bilgileri herhangi bir yolla kopyalayama, dağıtma, çoğaltama, kullanma, değiştirme ve üzerinde değişiklik yapamayacağını,
6.6.Sağlanan hizmet ile İnternet Sitesi içeriğinin ancak kullanım yeterliliğine sahip kişilere ve kurumlara uygun olduğunu, aksi durumda HAMFIRIN sorumlu tutmayacağını,
6.7.İnternet Sitesi üzerinden sunulan hizmetlere, HAMFIRIN tarafından belirlenen ve açıklanan şekli dışında, yetkisiz şekilde ulaşmamayı, yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı, aksi takdirde HAMFIRIN’ın doğrudan veya dolaylı olarak uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödeyeceğini ve sorumlu olacağını,
6.8.Verilerin yetkisiz kişilerce okunması sonucu meydana gelebilecek zararlardan HAMFIRIN’ı sorumlu tutmayacağını,
6.9.Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı,
6.10.HAMFIRIN’ın izni olmaksızın İnternet Sitesi üzerinde ticari faaliyette bulunmamayı, reklâm yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı, anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı,
6.11.HAMFIRIN tarafından elde edilen kayıtların tamamının rızası dâhilinde olduğunu,
6.12.İnternet Sitesinin kullanımının bilgisayarında ve çevre elemanlarında meydana getirebileceği arıza, bilgi kaybı vb. diğer kayıpların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, İnternet Sitesi kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek zararları öne sürerek tazminat talebinde bulunmamayı,
6.13.HAMFIRIN gerekli gördüğü durumlarda İnternet Sitesi işleyişine müdahalede bulunma ve sebep göstermeden üyeyi hizmetlerinden yararlandırmama, servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,
6.14.Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgiler postalamamayı ve zincir posta (chain mail), sürekli posta (spam mail), yazılım virüsü vb., gönderilme yetkisi olmayan elektronik posta ve mesajlar dağıtmamayı,
6.15.İnternet Sitesi üzerinde "Şifre" ile yapılacak her türlü işlemden şahsen sorumlu olduğunu, satın alma işleminde geçerli bir kredi kartı kullanmak zorunda olduğunu (alternatif ödeme kanalları arasından kredi kartı seçilmiş ise), kullandığı kartın geçerliliği onaylanmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını,
6.16.Kullanıcıların, hukuka aykırı olarak ellerinde bulunan başkalarına ait kredi kartları ve/veya banka hesapları kullanmak suretiyle, İnternet Sitesi adresinde üzerinden yaptıkları alışverişlerden, .HAMFIRIN’ın ilgili üçüncü şahıslara karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu çerçevede HAMFIRIN’dan hiçbir şekilde para iadesi istenemez ve HAMFIRIN hakkında hukuki veya cezai herhangi bir işlem uygulanamaz. 

6.17.HAMFIRIN, "İnternet Sitesi içerisinde" sunulan mal ve hizmetleri her zaman değiştirebilme; bilgileri ve içerikleri "kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır.
6.18.HAMFIRIN, “İnternet Sitesi”de mevcut bulunan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol eder. Ancak gösterilen bütün çabaya rağmen ilgili bilginin güncel durumu ile “İnternet Sitesi”de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Bu ve bunun gibi teknik ve tipografik hata durumlarında HAMFIRIN nezdinde herhangi bir hukuki sorumluluk doğmayacaktır.
6.19.Kullanıcıların,  İnternet Sitesi’nde sunulan mal ve hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen kullanıcıların sorumluluğundadır. Kullanıcıların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kullanıcıların ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan, HAMFIRIN'ın doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.
6.20.Kullanıcı/üye, HAMFIRIN’ın yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.
6.21.HAMFIRIN’ın sunduğu mal ve hizmetlerden yararlananlar ve "İnternet Sitesi"yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla "İnternet Sitesi" üzerinde işlem yapabilirler. "Kullanıcı"ların, "İnternet Sitesi" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk, kendilerine aittir. Her "kullanıcı", HAMFIRIN ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki "İnternet Sitesi" dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla HAMFIRIN ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. "Kullanıcı"ların işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "İnternet Sitesi" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı “MOMMERMER” doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
6.22.Kullanıcı, HAMFIRIN tarafından satış için sergilenen mal/hizmetleri, HAMFIRIN’ın belirlediği fiyattan ve HAMFIRIN tarafından sunulan ödeme seçeneklerinden her hangi birini tercih etmek suretiyle satın almaya hak kazanır. Şu kadar ki, "Kullanıcı", İnternet Sitesi üzerindeki fiyatların hatalı, eksik ve güncel olmayabileceğini ve böyle bir durumda “MOMMERMER” tarafından belirtilecek fiyatların satın almaya esas olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.  "Kullanıcı", “İnternet Sitesi”de sergilenen herhangi bir ürünü ve “İnternet Sitesi”de ürüne ilişkin olarak sunulan ödeme seçeneklerinden herhangi birini seçmek suretiyle, “kullanıcı” ile HAMFIRIN arasında ticari nitelikte mesafeli satış sözleşmesi kurulmuş olur. Kullanıcı, kurulan sözleşme ile .HAMFIRIN tarafından ürüne ilişkin olarak yapılan açıklama ile ürün için belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır.
6.23.Kullanıcı, işbu sözleşme doğrultusunda satın almaya hak kazandığı ürünlerin bedellerini ödeme yükümlülüğünü, ürüne ilişkin tercih ve kabul ettiği ödeme seçeneği üzerinden yerine getirir.
6.24.Mal/hizmet teslim borcunun ifası çerçevesinde, ürün teslimatı; tedarikçi firma veya “HAMFIRIN” ın anlaşmalı nakliye firması/sevkiyatçısı tarafından yapılacaktır. Sipariş bilgilendirme mailinin gönderilmesi ile kullanıcının siparişe ulaşacağı zaman aralığı, siparişler tam olarak temin edildiği takdirde, hava koşulları elverişli olduğu durumlarda, tüm Türkiye için siparişlerde ortalama 10 ile 30 iş günü arasındadır. Kullanıcının siparişleri bu süreler içinde teslim edilmezse, “kullanıcı”, “İnternet Sitesi”nin iletişim bölümünde yer alan e-posta veya telefon iletişim imkânları üzerinden HAMFIRIN’ a durumu bildirmelidir.
6.25.Mal/hizmet teslim borcunun ifası çerçevesinde, teslim paketinin içinde bulunan “HAMFIRIN” tarafından kullanıcı adına kesilen irsaliye veya .HAMFIRIN’ a ait irsaliyeli fatura, sipariş edilen ürün ile birlikte alıcıya teslim edilecektir.
7.SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI
7.1.“HAMFIRIN”, İNTERNET SITESI‘ne erişilmesi, İNTERNET SITESI‘nin ya da İNTERNET SITESI‘ndeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. “HAMFIRIN”, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. İNTERNET SITESI‘ne ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da İNTERNET SITESI’nin kullanılması ile “HAMFIRIN”ın, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.
8.MÜCBİR SEBEPLER
8.1.Hukuken mücbir sebep sayılan bütün durumlarda, HAMFIRIN tarafından, işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik, gereği gibi ifa etmeme veya hiç ifa etmeme halleri, sözleşmeyi gereği gibi veya hiç ifa etmeme hukuki nitelendirmesi içerisinde görülemeyecektir. Bu haller sebebiyle herhangi bir hukuki sorumluluk söz konusu olmayacak, herhangi bir tazminat talebi dile getirilemeyecektir.
8.2."Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, kaza, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil, kanuni hükümlerle korunan bütün sebepler olup fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla meşhur ve maruf olaylar dahil olmak üzere öngörülmeyen, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve HAMFIRIN’ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılmaz olaylar olarak yorumlanacaktır.
9.SÖZLEŞMENİN FESHİ 
9.1.İşbu sözleşme "kullanıcı", "İnternet Sitesi"ne üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, "kullanıcı"nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.
9.2.HAMFIRIN, "kullanıcı"ların işbu sözleşme, ekleri, İnternet Sitesi içinde yer alan kullanıma, üyeliğe, mal ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve "kullanıcı"lar fesih sebebiyle HAMFIRIN’ın uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:
a."Kullanıcılar"ın, herhangi bir yöntem kullanarak İnternet Sitesi’nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,
b."Kullanıcı"nın kendisi için oluşturulmuş kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,
c.“Kullanıcı”nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunması,
d.“Kullanıcılar”ın izinsiz aldıkları başkalarına ait kredi kartları ve/veya hesaplardan yaptıkları İnternet Sitesi alışverişlerinde bulunması durumlarında,
İşbu sözleşme, "kullanıcı"nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
10.UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
10.1.İşbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda öncelikli olarak bu sözleşme hükümleri, hüküm bulunmayan hallerde meri Türk Kanunları (TK, BK, TTK, HUMK, MK ve diğerleri) uygulanacaktır.
10.2.İşbu “İNTERNET SITESI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ve KULLANIM KOŞULLARI“ndan kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’ na tabidir ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
11.YÜRÜRLÜK
11.1.İşbu, “İNTERNET SITESI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ve KULLANIM KOŞULLARI” “HAMFIRIN” tarafından İNTERNET SITESI içeriğinde ilan edildiği tarihte ve kullanıcının kayıt formunu doldurup, ilgili butona basarak onaylamasından itibaren yürürlülük kazanır. KULLANICI’ lar ve ÜYE’ ler, işbu sözleşme hükümlerini İNTERNET SITESI’ni kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. “HAMFIRIN”, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek İNTERNET SITESI üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

//
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.